Folklorn studio Buchlovice
cs  en
Tady nni nic,
pjdem do Rudic.
Jede ohaj hore do kopeka,
dr v ruce bi.

Umeli nm strc,
nenechali nic,
Nenechali enom star kouch,
bude nm v nm hic.

Tady nni nic,
my jsme z Buchlovic!Folklorn studio BuchloviceFSB ... vzniklo v roce 1991 s clem obohacovat ivot v kraji pod hradem Buchlovem prostednictvm dar lidovho umn Moravskho Slovcka. Pznivce folkloru doke Folklorn studio Buchlovice oslovit nejen tancem, hudbou a zpvem, ale i komponovanmi poady, folklornmi tanenmi nebo besedami u cimblu.

Po dlouhch 20 letech psoben si troufme tvrdit, e poady Folklornho studia Buchlovice doshly velk popularity a d se ci i nadregionlnho vznamu. Pedevm nosn akce Den vna, Koseck psn, Zpvn o vn a Vnon cyklus koncert k nm do Buchlovic kadoron pivb mnoh pznivce folkloru z cel republiky. FSB

FSB Akce Folklornho studia se povtinou odehrvaj v nenapodobitelnm prosted buchlovickho zmku a parku, ormovanho podhm Chib, a tm vce lkaj do Buchlovic jak tradin, tak i stle nov nvtvnky.

V souasn dob ve Folklornm studiu pracuje tanen skupina a musk sbor. Soust naeho psoben je podpora dtskho souboru "Dcka z Buchlovic" pracujcho pi Zkladn kole v Buchlovicch. Pohromad ns mete vidt na vtin akc podanch nejen u ns v Buchlovicch. Jakmile zanou dti odrstat malm dtskm krojekm, pidvaj se k Folklornmu studiu Buchlovice a roziuj tak nae ady. Takov spoluprce, kdy prochz tanenci, muzikanti i dal lid, kte k nm neodmysliteln pat, mezi rznmi slokami souboru, vytv dobrou zkladnu pro rozvjen folkloru v Buchlovicch. FSB

FSB Soust Folklornho studia Buchlovice je ji adu let cimblov muzika Rub s primem Vtzslavem Preclkem. Tato mlad muzika, pln elnu a ochotn ke spoluprci pak dv pedpoklad rozvoje a plnn cl, kter si Folklorn studio vytyilo. Doufme proto, e ns Rub bude doprovzet i nadle, a e se tak prohloub a utu nejen vztahy mezi muzikanty a leny Folklornho studia Buchlovice, ale i vztahy mezi nmi a veejnost.

Dkujeme za Vai podporu a vme, e spolu opt strvme pjemn folklorn chvle


Discografie CD a MC:
Ej lko, lko
Od Buchlova k Betlmu

Zahranin zjezdy:
Finsko
panlsko
Francie
Rakousko


Pro zobrazen kontakt kliknte zde

MS Folklorn studio se od potku skld nejen z tanenk, ale tak z velk skupiny zpvk, tvocch velmi spn musk sbor. Jeho sloen je obmovno pouze sporadicky.

Musk sbor pracuje pod vedenm Stanislava Mikultka a krom zpvu dokonale sladnch tn um vichni mui tak tanit. Jejich tanen umn je vak mon na jeviti vidt pouze v jednom jejich psmu - "Na pivo". Dalm charakteristickm znakem vech len MS je lska k vnu. MS

MS Musk sbor je od potku doprovzen pouze hrou na housle - kontry, v nedvn dob vak pibyly jako doprovod moravsk dudy (gajdy) a dal nstroj, kterm musk sbor disponuje, je mal stoln cimbl.

Velkou zsluhou muskho sboru doshly vechny akce podan Folklornm studiem obrovsk oblbenosti a zskaly tak trvalou podporu folklornch pznivc nejen z Uherskohradiska. Musk sbor zve kadoron spoustu svch koleg do Buchlovic na Koseck psn, Reprezentativn vstavu vn, nebo na Zpvn o vn. Na opltku jsou tak zpvci MS zvan do blzkch i vzdlench obc na podobn akce, i setkn muskch sbor. MS

MS Mezi ptele MS Folklornho studia meme potat nejen kolegy z muskch sbor cel esk republiky, ale i kolegy ze zahraninch soubor, jako je napklad panlsk soubor Trapig z Beniarja, nebo francouzsk soubor z Dijonu.

TS Jednu z hlavnch sloek Folklornho studia Buchlovice tvo tanen pry pedstavujc tradin bohatstv pohybu, zvunost psn a pestrost kroj.

Dlouholetou vedouc tanenk byla Jana Nenikov, na kterou vichni velmi rdi a s ctou vzpomnme. Jejm osobitm vedenm si proli tm vichni bval i souasn tanenci a tanenice. Dky n se tanen sloka drela na vysok rovni. Jana dokzala vyvolat v tanencch nejen disciplnu a zodpovdnost, ale dokzala mezi vechny vnst lsku k tanci a folkloru vbec. Od roku 2009 pevzala veden tanen sloky Michala Kylinov, jej naden, rozhodnost a dobrosrdenost dokzaly tanen sloku opt povznst a na jevit mezinrodnch folklornch festival. TS

TS Psma, kter ns mete vidt tanit, pochzej pedevm z dlny bvalch vedoucch, mezi n pat i Jana Nenikov, nebo Miloslav Hrd. Jedn se napklad o tradin figurln tance z Buchlovic, dv tanec, psmo dolckch sestaven z hluckch vykopvanch, dolnmanskch a korytanskch tanc, nebo napklad psmo z astkova, z Vlnova, z Moravskch Kopanic, i ze Suchova. Posledn dobou vak zskv tanen sloka i nov, velmi spn choreografie, a to pedevm dky bvalm lenkm souboru, Pavle Veeov a Pete Kropov (sestry Dvoanovy).

Bhem let se ve Folklornm studiu vystdalo mnoho tanenk a tanenic z celho Uherskohradiska. lenstv v tanen sloce pro n znamenalo bu jedinenou zkuenost ze sklzenho spchu, prpravu pro pestup do dalho folklornho souboru, nebo dokonce zvrenou etapu folklorn kariry ped vstupem do "rodinnho ivota". TS

TS Neustlm zdrojem novch tanenk a tanenic jsou buchlovick dtsk soubory. Do tanen sloky Folklornho studia z nich pichzej dvata a chlapci ve vku 15 - 16 let, kte postupn pebraj zkuenosti od starch tanenk a tanenic a zapojuj se do stvajcch tanench psem, aby je zanedlouho pejali pln.

CMR Folklorn studio Buchlovice zanalo bez vlastn muziky, co nen, jak si jist kad dovede pedstavit, dobr situace pro rozvjen souboru. Tento problm se eil spoluprc s rznmi muzikami, kter nm ovem nikdy nevydrely moc dlouho, nebo kad muzika si la nakonec vlastn cestou.

Proto se taky snailo veden souboru, s velkou zsluhou Jiho Ratici, vytvoit dtskou cimblovou muziku a vychovat si tak kmenov muzikanty, kte by hran tanenkm povaovali za pknou aktivitu a dobe strven as. Tato snaha pinesla sv plody na podzim roku 2005. Pod vedenm zkuenho muzikanta Martina Crly vznikla a postupn si vydobyla svj spch CM Slunovrat doprovzejc dtsk soubor Dcka z Buchlovic I a II. V roce 2011 vak vedouc Slunovratu, manel Crlovi, ukonili svou prci s tmito mladmi muzikanty, kte se poslze vydali kad svou vlastn cestou. Nkte z nich peli do CM Rub, i do jinch muzik a jejich muzikantsk vvoj byl tmto dovren. CMR

CMR Folklorn studio Buchlovice spolupracuje od roku 2006 s buchlovickou cimblovou muzikou Rub s primem Vtzslavem Preclkem, kter vznikala pod vedenm Iva Peterky. CM Rub se zanala formovat a po vzniku dtsk CM a ji od svho potku se stala doprovodem Folklornho studia. Jej obsazen se v prvnch letech psoben mnilo, po rozpadu CM Slunovrat do n postupn pechzeli nkte mlad muzikanti, a tm se utvoil ji stl kolektiv, kter ns dnes doprovz.

Cimblov muzika se potkala hned pi prvnm vystoupen s problmem jak si m zvolit nzev. Pes nzvy CM Vtzslava Preclka, CM Preclci a CM Sklneka, jen byl u tm povaovn za konen, se vypracovala zsluhou Pemka Luketka na jmno Cimblov muzika Rub. CMR

CMR CM Rub Folklornmu studiu pirostla k srdci nejen dky tomu, e bez jejho doprovodu by u nebyla mysliteln dn nae vt folklorn akce, ale tak proto, e je muzika sloena z naich dobrch kamard a tak nkterch bvalch tanenk.

Jsme rdi, e se dala dohromady tato parta mladch muzikant a pejeme jim do budoucnosti mnoho spch, mnoho vydaench spolench zjezd a spokojench chvil strvench s pedevm slovckou hudbou. Tak a jim zstane lidov pse v srdci, protoe to, co vychz z nitra, je krsn. CMR


Folklorn studio Buchlovice: info@fsbuchlovice.cz