Folklorn studio Buchlovice
cs  en
Tady nni nic,
pjdem do Rudic.
Jede ohaj hore do kopeka,
dr v ruce bi.

Umeli nm strc,
nenechali nic,
Nenechali enom star kouch,
bude nm v nm hic.

Tady nni nic,
my jsme z Buchlovic!Kronika


Folklorn studio Buchlovice: info@fsbuchlovice.cz