Folklorní studio Buchlovice
cs  en
Tady néni nic,
půjdem do Rudic.
Jede forman hore do kopečka,
drží v ruce bič.

Umřeli nám strýc,
nenechali nic,
Nenechali enom starý kožuch,
bude nám v něm hic.

Tady néni nic,
my jsme z Buchlovic!


Vánoční koncert 2006


23.12.2006

I letos o Vánocích, svátcích klidu, pohody a radosti, čekala členy F-Studia milá povinnost připravit pro své příznivce Vánoční koncert. Stejně jako v roce 2005 se tento koncert konal v prostorách zámeckého sklepa. A nejen tam.

Kdo se rozhodl zhlédnout naše vystoupení, spojil příjemné s užitečným. Nejen že si všichni poslechli krásné koledy, které navodily vánoční náladu, ale taky si udělali menší "procházku" čerstvým podvečerem.

Začátek koncertu se konal v již zmíněném sklepě. Prostorami celého zámku se rozléhaly zvuky loutny, kterou mistrně ovládal Ondřej Jalůvka, a slova z Popelky Nazaretské, která přednášel herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil. Následně byli všichni hosté vyzváni ke společnému putování za Josefem a Marií do Nazaretu. K dlouhému průvodu se přidaly postupně všechny složky F-Sudia - mužský pěvecký sbor, ženský sbor a nejmladší členové, "deváťáci".

Pod altánem se všichni shromáždili, aby si vyslechli nádherný zpěv Pavly Rokytové. Poté se průvod opět dal do pohybu a pokračovalo se na horní nádvoří. Pěvecké sbory v čele s Josefem, Marií, oslíkem a několika světlonoši párkrát obešly kašnu a na osvětlených shodech zazpívaly koledu "Proč Maria tak vzdycháte".

Další putování vedlo cestičkou označenou rozsvícenými svíčičkami směrem zpět ke vstupu do zámeckých prostor. Před vchodem se všichni venku shromáždili naposledy. Vzduchem se neslo troubení ponocného a Anděl zvěstoval novinu o tom, že se o půlnoci narodilo dítě Boží. Pastýři se tedy rozhodli vstát a jít se poklonit Ježíškovi. Celý průvod se s nimi vydal zpět do zámekého sklepa.

Tam uz v jesličkách leželo právě narozené nemluvňátko, nad ním se skláněli Josef a Marií a kolem něj klečeli koledníci. Jezulátku ještě jednou zahrála loutna, zazpívaly a zahrály mu i Děcka z Buchlovic, na dudy zadudal Jarek Zámečník a sóla zazpívali Pavla Rokytová a Josef Vaculík.

Na závěr se s hosty všichni rozloučili koledami "Bohu čest, sláva...", "Nesem vám noviny" a "Narodil se Kristuspán".

Choreografie se zhostil Jiří Raštica a F-Studio doprovázela cimbálová muzika Rubáš.


Folklorní studio Buchlovice: info@fsbuchlovice.cz