Folklorní studio Buchlovice
cs  en
Tady néni nic,
půjdem do Rudic.
Jede forman hore do kopečka,
drží v ruce bič.

Umřeli nám strýc,
nenechali nic,
Nenechali enom starý kožuch,
bude nám v něm hic.

Tady néni nic,
my jsme z Buchlovic!


Z kroniky Folklorního studia


01.10.2002

Dne 6.7.2002 jsme absolvovali vystoupení v areálu zámecké zahrady v Lednici. Přijali jsme pozvání pořadatelů 1. plavební společnosti, Obce Lednice a Zámku Lednice kteří zde každoročně pořádají folklorní den. Počasí bylo nádherné a asi i proto s námi v autobuse cestovala spousta našich rodinných příslušníků, či přátel i s dětmi. Po ukončení vystoupení spolu s námi prohlédl a obdivoval lednický zámek táké náš kamarád z Francie Alfred Marin s manželkou. Využívám této možnosti k předání jeho pozdravů všem, se kterými se setkal při návštěvě pěveckého sboru z Hauteville v Buchlovicích.
Dne 10. 8. se mužské sbory z Nedakonic, Čejkovic, Kudlovic a Buchlovic setkaly v Kudlovicích. Výlet byl pro naše chlapy zároveň krátkou cyklistickou prověrkou před blížícím se Tour de Vino (Cyklistický zájezd po vinařských cestách i necestách, tetkokrát v nejvýchodnější oblasti Slovenska – 8 km od Užgorodu a potom v maďarské Tokaji). V Kudlovicích nás čekal příjemný večer u ohně, kdy jsme zpívali nejdříve pro sebe navzájem a posléze ve větších či menších skupinkách všichni dohromady. Kouzelné bylo to, že i když tam skutečně nebyl ani jediný muzikant či muzikantka, prozpěvování se protáhlo dlouho do noci a bylo tam všem opravdu moc dobře. K snědku byl na rožni opékaný vepřík a pilo se znamenité víno. Kamarádům z Kudlovic děkujeme.
Dne 31. srpna vystoupilo Folklorní studio Buchlovice v zámeckém parku v Buchlovicích u příležitosti srazu historických vozidel, které pořádal Veteran klub Uherské Hradiště. Setkání s naleštěnými starými vozy a motorkami bylo zajímavé a obohacující pro všechny zúčastněné. Potěšením byla i účast buchlovjáků – pana Antonína Kovaříka se svými vnuky. Na snímku je spokojený pořadatel pan Milis při rozdávání úsměvů fotoreportérům.
Dne 24. 9. 2002 proběhlo tradiční podzimní zpívání o Víně. Celé dopoledne propršelo a dokonce jsme uvažovali o tom, že budeme říkat souborům, které se telefonicky dotazovaly zda mají přijet i za těchto podmínek, aby nejezdily. Pak jsme si ale řekli, že to může být příjemné setkání a zpívání, které bychom mohli věnovat sami sobě. Nakonec se ale počasí umoudřilo a celý pořad proběhl venku - sice s malou účastí diváků o to však srdečnější. Zúčastnili se ho sbory z Kyjova, Vracova, Čejkovic, Vnorov, Kudlovic a Ostrožské Lhoty. Vracovjáci zarazili horu a hned v úvodu jsme ochutnali loňské svěcené víno, které zrálo ve sklepě u Pavla Maňáska. A pak jsme již mleli hrozny z našich vinic i ty, které přivezli členové ostatních sborů, také jsme presovali, zpívali... Cukernatost letošního moštu byla oproti loňsku podstatně vyšší - 19,5 stupně ČNM. Letošní mošt požehnal páter Jiří Kovář, který si s námi i s chutí zazpíval. Oficiální program skončil soutěží v tahání pětilitrovým koštýřem. Odměnou pro vítěze bylo tolik burčáku, kolik si sám "natáhl". Tentokrát vyhrál Pavel Bochýnek z Kyjova a protože jsme vítěze záměrně obdarovali burčákem a nedali mu žádnou nádobu, muselo se vše vypít k radosti zejména Kyjovjáků přímo na místě. Pak už se všichni bavili po svém a rozcházení bylo dlouhé. O nové víno, které se bude pít příští rok se bude starat Pavel Dvořan.
Dne 11. října ženský a mužský sbor Folklorního studia Buchlovice zazpíval na festivalu lidových nástrojů, pořádaném již po 12. Klubem kultury v Uherském Hradišti. Tématem letošního festivalu byla "Vojna a láska". Úvodní koncert byl již tradičně situován do prostředí zámeckého sklepa v Buchlovicích. Kromě nás vystoupili také zahraniční hosté z Francie a Polska. Překvapila zejména naše děvčata, která zapívala nové séie písní za dudáckého doprovodu Pavla Popelky a kontrování Jana Maděriče. Večer byl protkán autorským čtením příspěvků básníků a spisovatelů sdružených v PEN klubu.
Dne 13. října se mužský sbor účastnil zpívání mužských sborů v Lipově. Na setkání jsme se mohli setkat s celou řadou sborů, zejména horňáckých. (Velká nad Veličkou, Hrubá Vrbka, Lipov, Kněždub, Nová Lhota, oblast Kyjovska zastupoval soubor z Vracova a dolňácko my). Ve dvouhodinovém programu se nejprve představily všechny sbory a poté následovalo volné zpívání. Pořad uváděl Jožíček Jagoš, který nás také jménem Lipovjanů pozval. Děkujeme a těšíme se na příští setkání.


Folklorní studio Buchlovice: info@fsbuchlovice.cz