Folklorní studio Buchlovice
cs  en
Tady néni nic,
půjdem do Rudic.
Jede forman hore do kopečka,
drží v ruce bič.

Umřeli nám strýc,
nenechali nic,
Nenechali enom starý kožuch,
bude nám v něm hic.

Tady néni nic,
my jsme z Buchlovic!


Folklorní studio BuchloviceFSB ... vzniklo v roce 1991 s cílem obohacovat život v kraji pod hradem Buchlovem prostřednictvím darů lidového umění Moravského Slovácka. Příznivce folkloru dokáže Folklorní studio Buchlovice oslovit nejen tancem, hudbou a zpěvem, ale i komponovanými pořady, folklorními tanečními nebo besedami u cimbálu.

Po dlouhých 20 letech působení si troufáme tvrdit, že pořady Folklorního studia Buchlovice dosáhly velké popularity a dá se říci i nadregionálního významu. Především nosné akce Den vína, Kosecké písně, Zpívání o víně a Vánoční cyklus koncertů k nám do Buchlovic každoročně přivábí mnohé příznivce folkloru z celé republiky. FSB

FSB Akce Folklorního studia se povětšinou odehrávají v nenapodobitelném prostředí buchlovického zámku a parku, orámovaného podhůřím Chřibů, a tím více lákají do Buchlovic jak tradiční, tak i stále nové návštěvníky.

V současné době ve Folklorním studiu pracuje taneční skupina a mužský sbor. Součástí našeho působení je podpora dětského souboru "Děcka z Buchlovic" pracujícího při Základní škole v Buchlovicích. Pohromadě nás můžete vidět na většině akcí pořádaných nejen u nás v Buchlovicích. Jakmile začnou děti odrůstat malým dětským kroječkům, přidávají se k Folklornímu studiu Buchlovice a rozšiřují tak naše řady. Taková spolupráce, kdy prochází tanečníci, muzikanti i další lidé, kteří k nám neodmyslitelně patří, mezi různými složkami souboru, vytváří dobrou základnu pro rozvíjení folkloru v Buchlovicích. FSB

FSB Součástí Folklorního studia Buchlovice je již řadu let cimbálová muzika Rubáš s primášem Vítězslavem Preclíkem. Tato mladá muzika, plná elánu a ochotná ke spolupráci pak dává předpoklad rozvoje a plnění cílů, které si Folklorní studio vytyčilo. Doufáme proto, že nás Rubáš bude doprovázet i nadále, a že se tak prohloubí a utuží nejen vztahy mezi muzikanty a členy Folklorního studia Buchlovice, ale i vztahy mezi námi a veřejností.

Děkujeme za Vaši podporu a věříme, že spolu opět strávíme příjemné folklorní chvíle…


Discografie CD a MC:
Ej lúko, lúko
Od Buchlova k Betlému

Zahraniční zájezdy:
Finsko
Španělsko
Francie
Rakousko


Pro zobrazení kontaktů klikněte zde

MS Folklorní studio se od počátku skládá nejen z tanečníků, ale také z velké skupiny zpěváků, tvořících velmi úspěšný mužský sbor. Jeho složení je obměňováno pouze sporadicky.

Mužský sbor pracuje pod vedením Stanislava Mikuláštíka a kromě zpěvu dokonale sladěných tónů umí všichni muži také tančit. Jejich taneční umění je však možné na jevišti vidět pouze v jednom jejich pásmu - "Na pivo". Dalším charakteristickým znakem všech členů MS je láska k vínu. MS

MS Mužský sbor je od počátku doprovázen pouze hrou na housle - kontry, v nedávné době však přibyly jako doprovod moravské dudy (gajdy) a další nástroj, kterým mužský sbor disponuje, je malý stolní cimbál.

Velkou zásluhou mužského sboru dosáhly všechny akce pořádané Folklorním studiem obrovské oblíbenosti a získaly také trvalou podporu folklorních příznivců nejen z Uherskohradišťska. Mužský sbor zve každoročně spoustu svých kolegů do Buchlovic na Kosecké písně, Reprezentativní výstavu vín, nebo na Zpívání o víně. Na oplátku jsou také zpěváci MS zvaní do blízkých i vzdálených obcí na podobné akce, či setkání mužských sborů. MS

MS Mezi přátele MS Folklorního studia můžeme počítat nejen kolegy z mužských sborů celé České republiky, ale i kolegy ze zahraničních souborů, jako je například španělský soubor Trapig z Beniarja, nebo francouzský soubor z Dijonu.

V roce 2020 vydal Mužský sbor profilové CD s názvem 'Tady néni nic". Většina nahrávek byla pořízena v listopadu a prosinci 2019, dotáčka byla v lednu 2020. Natáčeli jsme ve studiu ZUŠ Veselí nad Moravou za odborného dohledu hudebního režiséra Jana Maděriče a zvukového mistra Martina Vavříka. Na natáčení se podílela i cimbálová muzika Rubáš, příležitostný ženský sbor složený z dcer tatínků z mužského sboru, hudecká štverka Sudovjanu, gajdošská štverka, či hodová banda ve složení akordeon, klarinet, tuba, ozembuch. MS

TS Jednu z hlavních složek Folklorního studia Buchlovice tvoří taneční páry představující tradiční bohatství pohybu, zvučnost písní a pestrost krojů.

Dlouholetou vedoucí tanečníků byla Jana Neničková, na kterou všichni velmi rádi a s úctou vzpomínáme. Jejím osobitým vedením si prošli téměř všichni bývalí i současní tanečníci a tanečnice. Díky ní se taneční složka držela na vysoké úrovni. Jana dokázala vyvolat v tanečnících nejen disciplínu a zodpovědnost, ale dokázala mezi všechny vnést lásku k tanci a folkloru vůbec. Od roku 2009 převzala vedení taneční složky Michala Kyliánová, jejíž nadšení, rozhodnost a dobrosrdečnost dokázaly taneční složku opět povznést až na jeviště mezinárodních folklorních festivalů. TS

TS Pásma, která nás můžete vidět tančit, pocházejí především z dílny bývalých vedoucích, mezi něž patří i Jana Neničková, nebo Miloslav Hrdý. Jedná se například o tradiční figurální tance z Buchlovic, dívčí tanec, pásmo dolňáckých sestavené z hluckých vykopávaných, dolněmčanských a korytňanských tanců, nebo například pásmo z Častkova, z Vlčnova, z Moravských Kopanic, či ze Suchova. Poslední dobou však získává taneční složka i nové, velmi úspěšné choreografie, a to především díky bývalým členkám souboru, Pavle Večeřové a Petře Kropáčové (sestry Dvořanovy).

Během let se ve Folklorním studiu vystřídalo mnoho tanečníků a tanečnic z celého Uherskohradišťska. Členství v taneční složce pro ně znamenalo buď jedinečnou zkušenost ze sklízeného úspěchu, průpravu pro přestup do dalšího folklorního souboru, nebo dokonce závěrečnou etapu folklorní kariéry před vstupem do "rodinného života". TS

TS Neustálým zdrojem nových tanečníků a tanečnic jsou buchlovické dětské soubory. Do taneční složky Folklorního studia z nich přicházejí děvčata a chlapci ve věku 15 - 16 let, kteří postupně přebírají zkušenosti od starších tanečníků a tanečnic a zapojují se do stávajících tanečních pásem, aby je zanedlouho přejali úplně.

CMR Folklorní studio Buchlovice začínalo bez vlastní muziky, což není, jak si jistě každý dovede představit, dobrá situace pro rozvíjení souboru. Tento problém se řešil spoluprácí s různými muzikami, které nám ovšem nikdy nevydržely moc dlouho, neboť každá muzika si šla nakonec vlastní cestou.

Proto se taky snažilo vedení souboru, s velkou zásluhou Jiřího Raštici, vytvořit dětskou cimbálovou muziku a vychovat si tak kmenové muzikanty, kteří by hraní tanečníkům považovali za pěknou aktivitu a dobře strávený čas. Tato snaha přinesla své plody na podzim roku 2005. Pod vedením zkušeného muzikanta Martina Crly vznikla a postupně si vydobyla svůj úspěch CM Slunovrat doprovázející dětský soubor „Děcka z Buchlovic I a II“. V roce 2011 však vedoucí Slunovratu, manželé Crlovi, ukončili svou práci s těmito mladými muzikanty, kteří se posléze vydali každý svou vlastní cestou. Někteří z nich přešli do CM Rubáš, či do jiných muzik a jejich muzikantský vývoj byl tímto dovršen. CMR

CMR Folklorní studio Buchlovice spolupracuje od roku 2006 s buchlovickou cimbálovou muzikou Rubáš s primášem Vítězslavem Preclíkem, která vznikala pod vedením Iva Peterky. CM Rubáš se začínala formovat až po vzniku dětské CM a již od svého počátku se stala doprovodem Folklorního studia. Její obsazení se v prvních letech působení měnilo, po rozpadu CM Slunovrat do ní postupně přecházeli někteří mladí muzikanti, a tím se utvořil již stálý kolektiv, který nás dnes doprovází.

Cimbálová muzika se potýkala hned při prvním vystoupení s problémem jaký si má zvolit název. Přes názvy CM Vítězslava Preclíka, CM Preclíci a CM Sklénečka, jenž byl už téměř považován za konečný, se vypracovala zásluhou Přemka Lukeštíka na jméno Cimbálová muzika Rubáš. CMR

CMR CM Rubáš Folklornímu studiu přirostla k srdci nejen díky tomu, že bez jejího doprovodu by už nebyla myslitelná žádná naše větší folklorní akce, ale také proto, že je muzika složena z našich dobrých kamarádů a také některých bývalých tanečníků.

Jsme rádi, že se dala dohromady tato parta mladých muzikantů a přejeme jim do budoucnosti mnoho úspěchů, mnoho vydařených společných zájezdů a spokojených chvil strávených s především slováckou hudbou. Tak ať jim zůstane lidová píseň v srdci, protože to, co vychází z nitra, je krásné. CMR


Folklorní studio Buchlovice: info@fsbuchlovice.cz